Σκοποί και στόχοι του δικτύου

Ο κύριος σκοπός του δικτύου είναι η δημιουργία ενός πεδίου για γόνιμη συνεργασία, επικοινωνία, επιμόρφωση, προβληματισμό, ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς τάξεων, Σχολικών Συμβούλων και εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων με επιδίωξη τη γνωριμία των μαθητών με το μεγάλο κρητικό συγγραφέα, καθώς επίσης και τη δημιουργία ενός αποθετηρίου καλών πρακτικών στην προσέγγιση του Ν. Καζαντζάκη. Η πρακτική γνώση θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να ξεδιπλώσουν την διδακτική τους εμπειρία, να υλοποιήσουν διδακτικές προτάσεις και να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του θέματος σε συνάρτηση με τα προγράμματα σπουδών. Ευρύτεροι στόχοι είναι η επαφή με το έργο του συγγραφέα ο επαναπροσδιορισμός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α/θμια εκπαίδευση και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.
Ειδικότερα επιδιώκεται:
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία από τη ζωή του Καζαντζάκη συνδέοντάς τα με το ευρύτερο  ιστορικό –κοινωνικό πλαίσιο της εποχής.
2. Να έρθουν σε επαφή με το έργο του.
3. Να γνωρίσουν τους ήρωες των έργων του.
4. Να διαβάσουν αποσπάσματα ή ολόκληρα τα έργα του, αξιοποιώντας δραστηριότητες φιλαναγνωσίας.
5. Να αναδείξουν τις ανθρώπινες αξίες που εμπεριέχονται στο έργο του.
6. Να εκφράσουν το έργο του μέσα από τις τέχνες (Θέατρο-κινηματογράφο-ζωγραφική-φωτογραφία).
7. Να έρθουν σε επαφή με συγγραφείς που έχουν γράψει παιδική λογοτεχνία εμπνεόμενοι από τον Καζαντζάκη.
8.  Να γνωρίσουν στοιχεία από το έργο του συγγραφέα μέσα από ονόματα οδών και τοπωνύμια της Μυρτιάς.
9. Να αντλήσουμε προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν ή απογόνων τους.
10. Να προσεγγίσουμε τη σχέση του συγγραφέα με το Θεό και να συνδεθεί με τη νέα προσέγγιση των Θρησκευτικών.
11. Να ανεβάσουμε θεατρική παράσταση δραματοποιώντας στοιχεία από τη ζωή και το έργο του.
12.  Να ασχοληθούμε με τα ταξιδιωτικά έργα του προσεγγίζοντας διαθεματικά το μάθημα της Γεωγραφίας.
13. Να ασχοληθούμε με την τοπική ιστορία μελετώντας το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που έζησε.
14.  Να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο διδακτικών πρακτικών προκειμένου να υπάρξει διάχυση των δράσεων μας.
15. Να συνδεθεί η εκπαιδευτική κοινότητα με πολιτιστικούς οργανισμούς, δομές και δίκτυα  που έχουν σχέση με το έργο και τις δράσεις του Ν. Καζαντζάκη, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
16. Να συνεργαστούμε σε πολλά επίπεδα με άτυπους φορείς εκπαίδευσης, όπως το Μουσείο Ν. Καζαντζάκη.
17. Να δημιουργηθεί μια Κοινότητα Πρακτικής με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από τέσσερις εκπαιδευτικές περιφέρειες και συνεργαζόμενους φορείς.