Μέλη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η συντονιστική επιτροπή του θεματικού Δικτύου αποτελείται από τους παρακάτω:
·     Αποστολάκης Δημήτριος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
·     Δερμιτζάκης Ευάγγελος, Προϊστάμενος του Δημ. Σχ. Μυρτιάς
·   Δρακάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Εκπαιδευτικής        Περιφέρειας Ηρακλείου
·   Κουτσουράκη Στέλα, Σχολική Σύμβουλος 5ης Εκπαιδευτικής          Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου
·   Περικλειδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και            Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης
·    Σιφακάκης Πολυχρόνης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 1ης                    Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηρακλείου
·    Σπαθαράκη Ανδρονίκη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 9ης                        Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηρακλείου
·     Χατζάκης Στέργιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων 
        Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Συμμετέχουσες σχολικές μονάδες

Σχολικές μονάδες 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου
(Σχ. Σύμβουλος: Σιφακάκης Πολυχρόνης)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
1ο Δημ.Σχολ.Ηρακλείου
2
2ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου
3
6ο Δημ. Σχολ' Ηρακλείου
4
44ο Δ. Σχολ. Ηρακλείου
5
53ο Δ. Σχολ.Ηρακλείου
           
Σχολικές μονάδες 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου
(Σχ. Σύμβουλος: Κουτσουράκη Στέλα)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
19ο Δ. Σχολ. Ηρακλείου
2
37ο Δ. Σχολ.Ηρακλείου
3
41ο Δ. Σχολ.Ηρακλείου
4
Ζάννειο Εκπαιδευτήριο
5
1ο Δημ. Σχολ. Αρχανών
6
2ο Δημ. Σχολ. Αρχανών
7
Δ. Σχ Αγιών Παρασκιών
8
Δημ. Σχολείο Κουνάβων
9
Δημ. Σχολείο Μυρτιάς
           
 Σχολικές μονάδες 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου
(Σχ. Σύμβουλος: Δρακάκη Μαρία)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
23ο Δ. Σχολ. Ηρακλείου
2
24ο Δ. Σχολ. Ηρακλείου
3
31ο Δ. Σχολ. Ηρακλείου
4
2ο Δ. Σχ. Αλικαρνασσού
5
5ο Δ. Σχ. Αλικαρνασσού

Σχολικές μονάδες 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου
(Σχ. Σύμβουλος: Σπαθαράκη Ανδρονίκη)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
11ο Δ. Σχ. Ηρακλείου
2
12ο Δ. Σχ. Ηρακλείου
3
13ο Δ. Σχ. Ηρακλείου
4
39ο Δ. Σχολ.Ηρακλείου
5
42ο Δ. Σχολ. Ηρακλείου
6
Δημ. Σχολείο Γουρνών
7
Δημ. Σχ. Κοκκίνη Χάνι


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
·         Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας  Εκπαίδευσης Κρήτης.
·         Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Ηρακλείου
·         Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης, 5ης, 6ης και 9ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου.
·         Μουσείο Ν. Καζαντζάκη.
·         Τοπική Αυτοδιοίκηση.
·         Εξειδικευμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες.
·         Φορείς ή άτομα των τοπικών κοινωνιών.