Επιμορφωτικές δράσεις

1η επιμορφωτική συνάντηση
16/11/2016
Μυρτιά, Μουσείο Ν. Καζαντζάκη

Από τη 2η επιμορφωτική συνάντηση
Ηράκλειο 13/12/2016 στα 6ο & 44ο Δημ. Σχολεία