Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

·         Η ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη
·         Ο Καζαντζάκης μέσα από τις τέχνες
·         Δημιουργία αποθετηρίου και διάχυση καλών πρακτικών